ادب

ادبي برخه

داســـې دلتــــــه افــغـانان توپیرلري

هــــبّةُالله مُـنتقِـم لکــه ځـمـکــه اوآســـــمـان توپیرلري داســـې دلتــــــه افــغـانان توپیرلريچــې افغـان وي دپــردیـوحــمایت کړي ټـول هــم نــه دي غـلامــان توپیرلريداچـې تیـښته لـه میدانه کړې بې ننګه ړونـدشـې زمــااوسـتاایـمـان...

شهید!

نوشتۀ: انجنیر محمد نذیر تنویر، هالندشهید!اگر ترا شهید ساختند؛ آواز ات را خاموش نخواهند توانست! بدانند که ما در سایه ای قامت شکسته ات، با سجده گزاران، سجده...

ریښتینې مینه کې وفا د سړي مرسته کوي

غـــــــزلشفاعت ريحانزدکړه رڼا ده او رڼا ، د سړي مرسته کوي د شپو په کلي کې نو دا ، د سړي مرسته کويزه به نو...

غــزل

سبحاني الماسناست وم دګلونو سره شپه وه رانه تېره سوه ښکلي وه هوا بله ډېوه وه رانه تېره سوهدغه ځاي مي زړه ته په قطار...

غزل

ساحل بهیر. دا چی عشق کی لیونی لیونی ګرځی. یو زه نه یم ټول سړی لیونی ګرځی.چی دخدای په مینه مست لکه ملنګ وی. دی راغـلی دا...

غـــــــــــــزل

شفاعت ريحانیو عبادت وروسته له هره ملاقاته کوم ستا په لېدو مې رب ته نفل دوه رکاته کومته دې دا غوږ لږ را نژدې کړه...

د لیکنې عمومي ځانګړتیاوې – درېمه برخه

څاروان ۱ ــ ساده والی د یوې ښې لیکنې یوه ځانګړتیا د هغې ساده والی دی، دا د دې لپاره چې ساده لیکنه د مفهوم په...

غزل

سبحاني الماسدا اعلان واورئ خلګو دلته مي ګلونه ورک سول له ياده ووتل ښائسته زما غزلونه ورک سوللکه يتيم سرمي ببر څري ګرېوان ګرځوم پرسپېره خاوره...

رښتونې کیسه 

دکتور:  کفایت الله وردګ سپین سرې او کمزورې مېرمن یې ورته وویل : په کور کې نه د خوراک او نه جامه څه شی شته...

دمینې فلسفه وه که د پاک عشق جنون وو

معصوم طالبدمینې یُوه ډیوه وه له حِرا رابلیدله دنیا شوه مینه مینه نفرت کډه بارولهدنیا دظلم کور و جهالت و تورې شپې وې صباشوه پرې رڼا...

وروستي مطالب

ویډیو