شعرونه

شعرونه

غــزل

سبحاني الماسناست وم دګلونو سره شپه وه رانه تېره سوه ښکلي وه هوا بله ډېوه وه رانه تېره سوهدغه ځاي مي زړه ته په قطار...

غـــــــــــــزل

شفاعت ريحانیو عبادت وروسته له هره ملاقاته کوم ستا په لېدو مې رب ته نفل دوه رکاته کومته دې دا غوږ لږ را نژدې کړه...

غزل

سبحاني الماسدا اعلان واورئ خلګو دلته مي ګلونه ورک سول له ياده ووتل ښائسته زما غزلونه ورک سوللکه يتيم سرمي ببر څري ګرېوان ګرځوم پرسپېره خاوره...

دمینې فلسفه وه که د پاک عشق جنون وو

معصوم طالبدمینې یُوه ډیوه وه له حِرا رابلیدله دنیا شوه مینه مینه نفرت کډه بارولهدنیا دظلم کور و جهالت و تورې شپې وې صباشوه پرې رڼا...

نور یې یخې کړه پرې سترګې

خالق یار احمدزیافسانې شي ترینه جوړې،چې له کرښو جوړ غزل شيچې چپه راسته ځلیږي ړنګ اوبنګ لکه اوربل شي چې د مینې جام پرې نوش...

غليمګيه

ملا مطمئنستا په غم باندې خوشحال يم غليمګيهپرمختګ ته دې زوال يم غليمګيه ستا د کبر سومنات به را نسکور کړمزه د وخت ثاني ابدال...

له تاسې ټولو یو ځواب غواړمه!

عرفان الله عرفاني غزل لاړه له کلي په ژړا شوه مینه دلته بې ستره بې حیا شوه مینه نفرت په کاڼو باندې مینه ولي په دار زندۍ اخ بې...

نعت شريف

ملا مطمئنزه مدينې ته د خواږه جانان پوښتنې ته ځماحوال يې اخلمه يوځل يې پلټنې ته ځم چې خوږ نبي ورته هجرت په ډېره،مينه وکړوبس...

دحسن ارګ ته ېې دزلفو ملېشه ولاړه

غزل طالب الهام دښایست بام باندې مغروره بیانېشه ولاړه دحسن ارګ ته ېې دزلفوملېشه ولاړه خدایه چې وینم ېې زړګی مې سم هیره هیره شي دیتیم سترګه کې ده...

دا راته ضمير وايي

ملامحمدمطمئن وايه راته بد وايي که ښه وايي ما پسې د کلي خلک څه وايي ګونګ دې شي او ژبه دې ترې قطع شي دې وخت کې چې...

وروستي مطالب

ویډیو