وروستي خبرونه

مقالې

سرمقالې

 دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکول خپله د اساسي قانون نقض دی!!

ولسمشر غني د يوه فرمان له مخې چې نن رسنيز شوی؛ دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده، او په دغه فرمان کې يې ليکلي چې د اساسي قانون د ۶۴ مادې د ۱۹ فقرې سره سم دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوه... د ۶۴  مادې ۱۹ مه فقره داسې ده: د قــانون لــه حكمونــو ســره ســم د مــــډالونو، نښانـونــــــو او افـتـخـــــاري لـقـبـونـو وركـول؛ د...

نور ولولې

په زړه پورې معلومات

ادب

ټولنه او اجتماع

اسلام پوهنه

لوبه

روغتیا