بنیاد دشمني با طالبان و نتیجه آن !

نویسنده :شهاب لیوال

سیاست جنګی ،نظامی واجتماعی طالبان همچون تار عنکبوتیست ،که از نګاه دید خیلی ضعیف اما از نګاه مقاومت از خود چندین برابر بزرګتر را درګیر خویش می نماید
بنیاد دشمنی با طالبان را احمد شاه مسعود رهبر شورای نظار یا همان مقاومت شمال نهاد اما این دشمنی را دامنګیر جوامع بین الملل کرد ،مسعود با سفرش به اروپا طالبان را بد ترین دشمن بشریت معرفی نموده وخطاب به جور بوش ریس جمهور وقت امریکا ګفت اګر جلو پیشروی طالبان را درافغانستان نه ګیرند این کروه نه تنها افغانستان کاملاً تسخیر خواهد کرد بلکه تا کاخ سفیدخواهند رسید وی بوش را ترغیب به دشمنی با طالبان نموده تا اینکه، بعد از حمله یازده سپتامبر امریکا طرح حمله بر افغانستان را عملی وکشور را یکبار دیګر به سیاه چال اشغال پرت نمود نا ګفته نباید ګذاشت که در این اشغال همان مجاهدینی دست داشتند که مهر شکست روس را بر سینه می کوبیدند ،بعد از حمله امریکا بر کشور عزیز ما وعقب نشینی طالبان از مواضع جنګی خویش امریکای ها احساس کردند که دیګر مقاومتی در مقابل خویش نمی بینند بنا به فکر آرام وخاطر جمع در سدد عملی کردن نقشه های خویش شدند ،بی دینی فحاشی وتبلیغات برای دیموکراسی را شروع ونفرت علیه طالبان رادر اعماق قلوب مردم کاشتند ،در این ورطه حساس طالبان یکبار دیګر از هر سوی کشور مقاومت علیه امریکا را شروع ومرحله به مرحله به پیش آمدند ،چندین ریس جمهور امریکا،بوش ،اوباما ،وحالا ټرامپ در حال ګذرند نه اینکه امریکا وهمکاران اجیر داخلی شان بار سنګین دشمنی طالبان را به دوش کشیده نتوانستند حتی طالبان را شکست داده نتوانستند مقاومت شدید طالبان برای امریکا آنقدر سنګین تمام شد که حالا امریکا در حال نابودی است از یک سو ابر قدرت بودن امریکا در جهان در حال خاتمه است از سوی هم رقیبان بین المللی همچون روس وچین را در مقابل خویش می بیند، اګر احیاًهم طالبان علیه اهداف شوم استعماری امریکا در منطقه و افغانستان مقاومت نکنند روس و چین علیه امریکا اقدام جدی خواهد کرد چون امریکا برای تامین منافع خویش دست به هر کار مشروع و نامشروع خواهد زدهنچون ممالک اسلامی را که در خاک خون کشید کشور های غیر اسلامی را نیز دچار این بلا خواهد کرد بناً امریکا که در سال 2001طالبان را تروست های جهانی معرفی و به همین بهانه جهان غرب را همکار خویش در این جنګ نامعلوم نموده بود نه اینکه طالبان را از بین برده نتوانستند بلکه خود در این جنګ طویل المددت از بین رفت ،برای اینکه امریکا اشغال خویش در افغانستان را رنګ قانونی ببخشد اداره کابل را آنقدر ضعیف وبی اختیار نمود که حکومت دست نشانده شان حتی یک ساعت هم بودن امداد امریکا مقاومت نتواند تا باشد همیش برای کمک امریکا را صدا بزند
از سوی هم دنیا وجهانیان از تهمت تروریست بودن طالبان باخبر و دیګر طالبان را منحیث تروریست نشناختند وبه این باور شدندکه کمک بر امریکا در این جنګ ظلم بوده نباید امریکا را در این جنګ کمک کرد
بناً امریکا در سدد معرفی کردن ګروه دیګر به اسم تروریست به جهانیان است که این ګروه جز داعش ګروهی نیست
همه می دانند که دولت اسلامی یا همان داعش پروژه استخباراتی امریکا و اسرایل در منطقه بوده که بواسطه آن از یک سو دعوت اسلام در جهان غرب را به کندي مواجع کرداز سوی هم مسلمانان را به جان هم انداختند
از سوی دیګر داعش را دشمن مشترک به روسیه ،چین و ایران معرفی نموده است
دشمن مشترک برای کشور های آسیایی این کشور را را مجبور به متحد شدن نموده است’
در این سیاست پچیده بیشترین مفاد را طالبان به دست خواهند آورد اګر از تعامل و تعقل که در ګذشته نیز انجام داده اند کار ګیرند

اړوند مطالب

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Close