د نړۍ ۱۰ ستر هوايي ځواکونه دا دي

۱۰: ترکیه

ټولې الوتکې: ۱۰۵۶. جنګي الوتکې: ۲۰۷. بم غورځوونکې الوتکې: ۲۰۷. ټرانسپورټي الوتکې: ۴۵۵. د روزنې الوتکې ۲۸۷. ټولې چورلکې: ۴۷۴. جنګي چورلکې: ۵۴. دفاعي بودجه: ۱۰،۲ میلیارده امریکايي ډالر.

Image result for turkey air forces


۹: مصر

ټولې الوتکې: ۱۱۳۲. جنګي الوتکې: ۳۰۹. بم غورځوونکې الوتکې: ۴۰۹. ټرانسپورټي الوتکې: ۱۸۳. د روزنې الوتکې: ۳۸۴. ټولې چورلکې: ۲۶۹. جنګي چورلکې: ۱۰. دفاعي بودجه: ۴،۴ میلیارده امریکايي ډالر.

Image result for egyptian air forces


۸: فرانس

ټولې الوتکې: ۱۲۶۱. جنګي الوتکې: ۲۹۹. بم غورځوونکې الوتکې: ۲۹۹. ټرانسپورټي الوتکې: ۴۳۳. د روزنې الوتکې: ۲۴۵. ټولې چورلکې: ۵۷۰. جنګي چورلکې: ۵۴. دفاعي بودجه: ۴۰ میلیارده ډالر.

Image result for france air forces


۷: پاکستان

ټولې الوتکې: ۱۲۸۱. جنګي الوتکې: ۳۲۰. بم غورځوونکې الوتکې: ۴۱۰. ټرانسپورټي الوتکې: ۲۹۶. د روزنې الوتکې: ۴۸۶. ټولې چورلکې: ۳۲۸. جنګي چورلکې: ۴۹. دفاعي بودجه: ۷ میلیارده امریکايي ډالر.

Image result for pakistan air forces


۶: جاپان

ټولې الوتکې: ۱۵۰۸. جنګي الوتکي: ۲۹۰. بم غورځوونکې الوتکې: ۲۹۰. ټرانسپورټي الوتکې: ۴۸۶. د روزنې الوتکې: ۴۰۴. ټولې چورلکې: ۶۲۲. جنګي چورلکې: ۸۴. دفاعي بودجه: ۴۴ میلیارده امریکايي ډالر.

Image result for japan air forces


۵: جنوبي کوریا

ټولې الوتکې: ۱۵۶۰. جنګي الوتکې: ۴۰۶. بم غورځوونکې الوتکې: ۴۶۶. ټرانسپورټي الوتکې: ۳۸۲. د روزنې الوتکې: ۲۷۶. ټولې چورلکې: ۷۴۸. جنګي چورلکې: ۱۱۲. دفاعي بودجه: ۴۰ میلیارده امریکايي ډالر.

Image result for s korea air forces


۴: هند

ټولې الوتکې: ۲۱۸۵. جنګي الوتکې: ۵۹۰. بم غورځوونکې الوتکې ۸۰۴. ټرانسپورټي الوتکې: ۷۰۸. د روزنې الوتکې: ۲۵۱. ټولې چورلکې: ۷۲۰. جنګي چورلکې: ۱۵. دفاعي بودجه: ۴۷ میلیارده ډالر.

Image result for india air forces


۳: چین

ټولې الوتکې: ۳۰۳۵. جنګي الوتکې: ۱۱۲۵. بم غورځوونکې الوتکې: ۱۵۲۷. ټرانسپورټي الوتکې: ۷۲۲. د روزنې الوتکې: ۳۵۳. ټولې چورلکې: ۹۸۴. جنګي چورلکې: ۲۸۱. دفاعي بودجهة ۱۵۱ میلیارده امریکايي ډالر.

Image result for china air forces


۲: روسیه

ټولې الوتکې: ۳۹۱۴. جنګي الوتکې: ۸۱۸. بم غورځوونکې الوتکې: ۱۴۱۶. ټرانسپورټي الوتکې: ۱۵۲۴. د روزنې الوتکې: ۴۱۴. ټولې چورلکې: ۱۴۵۱. جنګي چورلکي: ۵۱۱. دفاعي بودجه: ۴۷ میلیارده امریکايي ډالر.

Related image


۱: امریکا

ټولې الوتکې: ۱۳۳۶۲. جنګي الوتکې: ۱۹۶۲. بم غورځوونکې الوتکې: ۲۸۳۰. ټرانسپورټي الوتکې: ۵۲۴۸. د روزنې الوتکې: ۲۸۵۶. ټولې چورلکې: ۵۷۵۸. جنګي چورلکي: ۹۷۳. دفاعي بودجه: ۶۴۷ میلیارده امریکايي ډالر.

Image result for us air forces

سرچینه
نیوزویک

اړوند مطالب

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Close